Krulandijvie De Meaux

Andijvie (Cichorium endivia) is een eenjarig gewas, nauw verwant aan witlof en vrijwel het gehele jaar verkrijgbaar. In de wintermaanden en in het vroege voorjaar komt de andijvie uit de glastuinbouw, deze andijvie is veel zachter dan van de koude grond en heeft daardoor een kortere kooktijd.
Andijvie is een bladgroente die gekookt of rauw gegeten kan worden. Apart of als stamppot. Het gele hart smaakt heerlijk in een frisse salade.
In Nederland wordt ongeveer 700 ha andijvie geteeld. Andijvie is van Nederlandse bodem hoofdzakelijk te krijgen in de periode half juni tot half november. Vanwege de gevoeligheid voor doorschieten moeten de planten voor de vroege teelt warm worden opgekweekt. Als andijvie na de langste dag (21 juni) wordt gezaaid schiet deze in hetzelfde jaar niet meer door.
Vooral het buitenste groene blad van andijvie is rijk aan vitamines A en C, en aan mineralen.


Andijvie Wallonne Despa, vanwege het gekrulde blad ook wel 'krulandijvie' genoemd. Dit zaad is geteeld, geschoond en gecontroleerd door Nunhems Zaden. ‘Wallonne Despa' is een exclusief Nunhems kwaliteitsproduct. ‘Wallonne Despa' is een sterk andijvieras dat speciaal geschikt is voor de herfstteelt. Deze planten van tuinderskwaliteit zijn zeer uniform met mooi fijngekruld blad en een vol geel hart. Een zeer smakelijk andijvieras dat laat geoogst kan worden. ‘Wallonne Despa' is niet of nauwelijks gevoelig voor schieten (het vormen van een bloeistengel). De kroppen worden zeer groot. Zaaien: van half juni tot eind juli op een zaaibed in de vollegrond. De planten kunnen 4, weken na het zaaien worden uitgeplant. Plantafstand 30 x 30 cm. Op deze afstand groeien de planten niet zo snel tegen elkaar, wat de kans op ‘smetten’ (rotting) vermindert. Oogst: in oktober/november. Wanneer strenge vorst wordt voorspeld, de kroppen oogsten en vorstvrij bewaren.


Tuinplus B.V. Heerenveen
Aengwirderweg 167
8459BL Luinjeberd
Postbus 95
8440AB Heerenveen
www.buzzy.nl