Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Tuinplus BV- Buzzy sales BV KvK 36040725 0000. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tuinplus BV- Buzzy sales BV KvK 36040725 0000 is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Tuinplus BV- Buzzy sales BV KvK 36040725 0000 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Tuinplus BV- Buzzy sales BV KvK 36040725 0000 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Tuinplus BV- Buzzy sales BV KvK 36040725 0000 geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.
Tuinplus B.V. Heerenveen
Aengwirderweg 167
8459BL Luinjeberd
Postbus 95
8440AB Heerenveen
www.buzzy.nl